آموزش سرمايه گذاري در بورس و بازارهاي مالي

كد بورسي چيست و چگونه اين كد را دريافت كنيم؟

كتاب اثر مركب حاوي حقايقي است كه شما را به موفقيتي فراتر از حد تصورتان رهنمون مي سازد. اين كتاب باعث ايجاد تحولي شگفت انگيز در درآمد، زندگي و موفقيت شما مي شود. بسياري از دانشمندان و نويسندگان بزرگ دنيا مطالب اين كتاب را تحسين كرده و از آن به عنوان يك برنامه عملي براي رسيدن به موفقيت ياد كرده اند.

اثر مركب توضيح مي دهد، چگونه با اهميت دادن بيش تر به تصميمات كوچك و اثر تجمعي شان بر زندگي مان، تغييرات پايدار ايجاد كنيم. اين كتاب نشان مي دهد كه با پذيرش مسئوليت زندگي خود مي توانيم عاداتمان را تغيير دهيم و زندگي موفق تر، رضايت بخش تر و شادتري داشته باشيم.

در مقدمه كتاب آمده است كه براي موفقيت هيچ معجون معجزا آسا، فرمول مخفي و يا راه حل سريع السير وجود ندارد بلكه با تمركز به يك سري از اصول اساسي موفقيت حاصل مي شود. در واقع اثر مركب دستورالعمل اجرايي است كه به شما مي آموزد چگونه در استفاده از اصول استاد شويد و وقتي مهارت لازم را كسب كرديد ديگر هيچ چيز وجود نخواهد داشت كه نتوانيد آن را به دست آوريد.

فصل اول: اثر مركب در عمل

فصل اول كتاب سعي در توضيح مفهوم اثر مركب دارد و بيان مي دارد كه براي رسيدن به موفقيت مهم ترين عامل داشتن ثبات قدم و حفظ آن در تمامي مراحل است. اثر مركب بيان مي دارد كه انتخاب هاي كوچك و هوشمندانه و پايداري كردن در اين انتخاب ها، هرچند ممكن است به ظاهر تغييرات محسوسي ايجاد نكند ولي همين تغييرات جزئي منجر به ايجاد نتايج كوچك و پايدار مي شود. پس نا اميد نشويد و بدانيد كه با داشتن ثبات قدم در مسيري كه انتخاب كرده ايد در نهايت به تغييرات بنيادي دست پيدا مي كنيد.

همان طور كه مي دانيد ما در عصر شتاب زندگي مي كنيم. فست فود مي خوريم چون آشپزي وقت گير است، رژيم هاي كوتاه مي گيريم تا ظرف يك هفته ۹ كيلو وزن كم كنيم و غيره. اما بايد بدانيد هرچه زودتر به هدف برسيد، عواقب آن ها سنگين تر خواهد بود. انتظار نتايج فوري داشتن، بدون طي كردن مراحل و گام هاي كوچك، نمي تواند در مسير موفقيت به شما كمكي بكند.

در اين فصل با ذكر مثال هايي واقعي و ملموس سعي شده است كه سادگي و در عين حال كارايي اثر مركب به شكل جذابي ترسيم شود. همچنين عنوان مي شود كه يك تغيير كوچك مي تواند تأثير بزرگي ايجاد كند و اثر موجي غير قابل انتظاري به وجود بياورد. براي مثال يك عادت بد مثل خوردن مداوم غذاهاي چرب را در نظر بگيريد. اين عادت بد به ظاهر كم اهميت نتايج ديگري از جمله بدخوابي، بدخلقي، كاهش بهره وري، استرس و ... را به دنبال خود دارد. ولي با ايجاد يك تغيير كوچك در عادت غذايي با نتايج باورنكردني در بسياري از جنبه هاي زندگي رو به رو مي شويم. درك مفهوم اثر مركب شما را از انتظار كسب نتايج سريع رها مي كند و در واقع تنها مسير موفقيت از انجام يك سلسه كارهاي معمولي و پيش پا افتاده و زمان بر مي گذرد.

فصل دوم: انتخاب ها

اين فصل مطرح مي كند كه انتخاب هاي ما تأثير مستقيم در اهداف و وضع زندگي ما دارند. به عبارت ديگر هر تصميم هر چند جزئي و بي اهميت مسير زندگي ما را مي سازند. گاهي تصميمات بي اهميت هستند كه جلوي موفقيت ما را مي گيرند. البته كه هيچ كس نمي خواهد چاق باشد و يا ورشكست شود، اما مي توان گفت اين ها پيامدهاي چندين تصميم بد اما كوچك هستند. هدف اصلي كه اين فصل دنبال مي كند آن است كه بياموزد چگونه تصميمات آگاهانه بگيريم تا باعث بهبود و شكوفايي زندگي مان شود. نكته اول تلاش براي گرفتن تصميمات خودآگاه است. يعني حتي براي چيزهاي كوچك و جزئي هم با فكر انتخاب كنيد و تصميم بگيريد.

در وهله بعدي موضوعي كه در اين مسير كمك شاياني خواهد كرد اين است كه در همه جوانب زندگي مسئوليت ۱۰۰ درصدي داشته باشيد. يعني در برخورد با مسائل به جاي گرفتن انگشت اتهام به سمت ديگري با قبول مسئوليت، سعي در حل مشكلات داشته باشيد. پذيرش اينكه فقط خودتان مسئول اعمالتان هستيد دشوار است. شايد گاهي فكر كنيد بدشانسي آورده ايد اما اين فقط بهانه اي براي توجيه تصميم هاي ضعيف است. براي خوش شانس بودن كافي است فرصت هاي خوب را شناسايي كنيد.

نكته مهم بعدي كه در مورد انتخاب ها بايد توجه داشت آن است كه براي آگاهي از انتخاب ها بايد هر اقدامي كه به آن جنبه از زندگي مان مربوط مي شود شناسايي و ثبت كنيم. ثبت وقايع و گزارش نويسي در مورد مسائل مختلف از جمله راهكارهايي است كه ما را به مسير موفقيت باز ميگرداند. مثلا اگر ما تصميم به اصلاح هزينه ها و خرج و مخارجمان داريم، با ثبت كردن هزينه هايي كه در طول روز داريم جزييات آن ها را پيش چشم خود داريم و همين امر ما را در مديريت درست هزينها كمك مي كند. هرچه زودتر شروع به ايجاد تغييرات كوچك در زندگي تان كنيد، اثر مركب در راستاي خواست شما قدرتمندتر عمل خواهد كرد.

فصل سوم: عادت ها

فصل سوم به اهمين عادت ها و تأثيري كه بر تصميمات و انتخاب هاي ما دارد اشاره مي كند و به ما مي آموزد كه چگونه عادت هاي بد خود را كناد گذاشته و براي رسيدن به موفقيت چگونه عادت هاي مثبت را در وجود خود نهادينه كنيم. وقتي به زندگي افراد موفق نگاه مي كنيم متوجه يك ويژگي مشترك در بين آنها مي شويم و آن هم داشتن عادت هاي خوب است نه به اين معني كه عادات بد ندارند البته كه دارند اما تعداد عادت هاي بدشان زياد نيست. به عبارت ديگر رويه روزانه اي كه بر اساس عادت هاي خوب تنظيم شده باشد عامل ايجاد تفاوت بين افراد موفق و ساير مردم است.

در ادامه اين فصل مي آموزد كه براي ترك عادات بد و جايگزين كردن عادت هاي خوب چه كارهايي را بايد انجام داد. گام اول در اين مسير آن است كه از لذت هاي مقطعي و گذرايي كه عادات بد در ما ايجاد مي كنند، چشم پوشي كنيم. چون همين عادت هاي كوچك بد مي تواند منجر به ايجاد فاجعه در زندگي شوند. در گام دوم بايد به دنبال چرايي در انجام كارها و تصميمات بود. يعني اگر مي خواهيد پيشرفت هاي بزرگي در زندگي خود ايجاد كنيد بايد دليل محكمي داشته باشيد كه مجبورتان كند در خود تغييرات ضروري ايجاد كنيد. اين دليل و چرايي لازمه حركت شما و نيروي انگيزشي شما براي رسيدن به موفقيت است. هرچه اين چرايي و دليل قوي تر باشد انگيزه و اراده شما هم براي رسيدن به موفقيت بيشتر مي شود.

بعد از آن سؤالي كه بايد از خود پرسيد اين است كه به كجا؟ به اين معني كه اهداف مشخصي را براي خود ترسيم كرده و نيروي انگيزه خود را براي رسيدن به آن اهداف به كار گيريد. به عبارت ديگر وقتي براي خود اهدافي را تعيين مي كنيد ناخودآگاه تمام ذهن تان بر روي آن متمركز مي شود. پس لازم است فهرستي از مهم ترين هدف هاي زندگي خود را تهيه كنيد و روي اين موضوع تمركز كنيد كه براي رسيدن به اين اهداف بايد به چگونه شخصي تبديل شوم. موفقيت چيزي است كه با تبديل شدن به شخصيتي كه ميخواهي به دست مي آيد. اگر بخواهم به طور مختصرتر بگويم مسير اينگونه است: تعيين اهداف + فهرست عادت هاي بد + عادت هاي كه بايد به دست آوريد: مسير شما به سمت موفقيت را تشكيل مي دهد. در اين فصل راهكارهايي عملي براي ريشه كن كردن عادت ها بد و ايجاد عادات مثبت ارائه كرده كه با انجام آن ها مي توان به نتيجه فوق العاده اين راهكارها اذعان كرد.

فصل چهارم: تكانش

تكانش موضوع اصلي فصل چهارم است. دارن هاردي در اين فصل از تكانش بزرگ به عنوان يكي از قدرتمندترين و مبهم ترين نيروهاي موفقيت ياد كرده است. اما نكته مهمي كه بايد بدانيد آن است كه ايجاد تكانش كار ساده اي نيست ولي اگر يك بار آن را ايجاد كنيد ديگر موفق خواهيد بود. به عبارت ديگر تطبيق پيدا كردن با هر تغييري هم به همين صورت است و هر تغييري با برداشتن يك قدم كوچك شروع مي شود. تنها يك قدم در هر زمان پيشرفت بسيار كندي است اما وقتي بعد از مدتي تبديل به عادت شود مي توان گفت تكانش بزرگ اتفاق افتاده و موفقيت و نتايج آن به صورت مركب و سريع ظاهر مي شود.

يادتان باشد واقع بين باشيد و سعي نكنيد همه چيز را در مدت زمان كوتاهي انجام دهيد. در عوض يك برنامه روزانه تهيه كنيد كه عادات جديد را برايتان تبديل به يك برنامه روتين كند.

پنج قدمي كه براي ايجاد تكانش بزرگ بايد به كار گرفت شامل:

  1. انتخاب هاي جديد بر اساس اهداف و ارزش هاي اصلي تان.
  2. به كار بستن اين انتخاب هاي جديد از طريق رفتارهاي مثبت.
  3. تكرار آن اقدامات سالم كه منجر به ساختن عادت هاي جديد مي شود.
  4. ساختن رويه ها و ريتم هايي كه منجر به نظم در زندگي تان ميشود.
  5. ثابت قدم ماندن براي مدت زمان طولاني.

وقتي به كارهايي كه با موفقيت انجام مي دهيد نگاه مي كنيد، خواهيد ديد كه به احتمال قوي يك رويه براي آن ايجاد كرده ايد. هرچه چالش و هدفمان بزرگتر باشد رويه هاي مربوط به آن هم بايد دقيق تر و سخت تر باشد. بهترين مثال در اين زمينه آموزش هاي نظامي است. اين آموزش ها از كنار هم قرار گرفتن رويه هاي كوچك ولي دقيقي مثل تميز بودن پوتين ها، شبها زود خوابيدن، صبحا زود بيدارشدن و ... ايجاد شده ولي در نهايت به هدف بزرگي به نام تربيت سربازان خوب منجر مي شود. براي اين كار بايد روزهاي خود را از قبل برنامه ريزي كنيد و تلاش كنيد شروع و پايان روز را بر اساس رويه هايي كه براي خود ترسيم كرده ايد كنترل كنيد. روز خود را از زماني كه بر مي خيزيد و انتخاب هايي كه مي كنيد برنامه ريزي كنيد. ولي لازم است گاهي اوقات براي جلوگيري از دلزدگي و گرفتار شدن در دام يكنواختي تغييراتي در برنامه خود اعمال كنيد.

هر وقت برنامه روزانه تان تبديل به يك رويه شد بايد گام ها را پشت سر هم بپيماييد تا يك ريتم ايجاد كنيد و وقتي اعمال و رفتارهاي شما داراي ريتم شوند به تكانش بزرگ خوش آمد خواهيد گفت. هركاري كه تصميم گرفته ايد كه شما را به هدفتان نزديك تر كند بهتر است به طور مداوم پيگيري شود و اطمينان حاصل كنيد كه داراي ريتم مورد نظر شماست. براي اين كار مي توانيد يك جدول از مهم ترين تصميمات خود تهيه كنيد و هر روز رويه آن را پيگيري كنيد.

فقط نكته اي كه حتما بايد به آن توجه داشته باشيد آن است كه برنامه و ريتمي كه براي خود تنظيم ميكنيد نبايد از روي هيجان باشد و خيلي به خود سخت بگيريد چون همين موضوع باعث زود خسته شدن و دلزدگي مي شود. موضوع بعدي داشتن ثبات قدم در اجراي برنامه هاي لازم براي رسيدن به اهداف است. يعني اگر در مسير اجراي برنامه هاي خود تنبلي كنيد، به طور مثال كاري را كه جزو برنامه است براي دو هفته ترك كنيد مثل باشگاه رفتن و... نتيجه آن از دست رفتن نتايج و در ادامه آن تكانش بزرگ با مشكل رو به رو مي شود.

فصل پنجم: تأثيرات

همان طور كه در فصول گذشته گفته شد، انتخاب هاي ما هر چقدر به ظاهر بي اهميت وقتي تركيب شوند مي توانند تأثيرات شديدي بر روي زندگي بگذارند. پس لازم است كه بدانيد چگونه اين تأثيرات را مديريت كنيد تا شما را به سمت موفقيت هدايت كند.

سه نوع از تأثيراتي كه بر روي روند حركت ما اثر مي گذارند شامل:

  1. ورودي ها: چيزهايي كه ذهن تان از آن ها تغذيه مي كند.
  2. مشاركت ها: مردمي كه با آن ها زمان تان را مي گذرانيد.
  3. محيط: پيرامون شما.

از موقعيت هايي كه شما را از مسير هدف دور مي كند بپرهيزيد.اگر مي خواهيد ذهن تان با بالاترين توان عملكرد آن كار كند بايد نسبت به اطلاعاتي كه به خورد آن مي دهيد آگاه باشيد. افكار منفي را بيرون بريزيد و ايده هاي الهام بخش و مثبت را جايگزين كنيد. يكي از روش هاي مؤثر براي محافظت از ذهن اين است كه براي اطلاعاتي كه قرار است به ذهن وارد شود فيلتر بگذاريد. ديگر اينكه سعي كنيد با افراد و دوستاني كه رفتارها و عادت هاي مثبت و الهام بخش دارند بيشتر رفت و آمد داشته باشيد و با افرادي كه شما را از مسير صحيح دور مي كنند قطع ارتباط كنيد. روش ديگر اين است كه يك همكار موفقيت براي خود داشته باشيد، شخصي كه مثل شما متعهد به مطالعه و توسعه شخصي باشد و در مورد مسير ، برنامه ها، مشكلات و موفقيت ها با او صحبت كنيد.

فصل ششم: شتاب بخشيدن

همه ما در كار و مسائل خود ممكن است به موانعي برخورد كنيم كه از آن به عنوان موانع ذهني ياد مي شوند. همه ما در مسير پيشرفت،با محدوديت هاي فردي زيادي رو به رو مي شويم. وقتي به محدوديتي برخورديد، با قاطعيت وارد مبارزه شويد تا نتايج سريع تر بگيريد .ممكن است جايي تصميم بگيريم كه به خاطر شكست هاي متوالي يا نتيجه ندادن تلاش هايمان ديگر ادامه دادن فايده اي ندارد. ولي بدانيد اين همان نقطه سرنوشت ساز است. جايي كه ديگران هم به آن مي رسند ولي اگر شما بدون توجه به اين موانع برنامه خود را ادامه دهيد از بقيه جلو مي زنيد. مانند چند قدم آخر مسابقه دو كه در نهايت آن شخصي برنده است كه با شتاب دادن به خود و توانش خط پايان را رد كند و از بقيه پيشي بگيرد.

سعي كنيد فراتر از حد انتظار عمل كنيد حتي جايي كه به ديوار محدوديت برمي خوريد. اين يكي از كليدي ترين راه هاي رسيدن به موفقيت است. با مبارزه كردن با مشكلات و محدوديت ها، نه تنها به هدف تان مي رسيد بلكه قوي تر هم خواهيد شد.

نتيجه گيري:

براي اينكه بتوانيد از اطلاعات ارائه شده در اين كتاب به شكل عملياتي بهره ببريد، پيشنهاد من به شما اين است كه تمرينات و آزمون ها و اقداماتي كه در پايان هرفصل از ما خواسته شده و در پايان كتاب هم به شكل ضميمه وجود دارد، انجام دهيد، تا نتايج فوق العاده اثر مركب را به ششكل عيني در زندگي خود مشاهده كنيد. سخن آخر اينكه، همان طور كه دارن هاردي در پايان اشاره كرده، اثر مركب ابزاري است كه اگر آن را با ثابت قدمي و عمل مثبت تركيب كنيد منجر به ايجاد تفاوت هاي بلندمدت در زندگي تان خواهد شد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۰:۴۷ توسط:khanesarmaye موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :